Chat hỗ trợ
Chat ngay
CMS là gì? Những CMS phổ biến nhất hiện nay

28/02/2022 | 1055 lượt xem

Khái niệm CMS đã trở nên khá phổ biến, đặc biệt là đối với người quản trị Website. Hãy cùng Xuân tóc đỏ tìm hiểu CMS là gì và tất cả những gì cần biết nhé.

Tổng hợp kiến thức ôn luyện phỏng vấn PHP

11/01/2022 | 1034 lượt xem

Tổng hợp kiến thức lập trình khi đi phỏng vấn lập trình web PHP. Tất cả các kiến thức về web, mysql, php, laravel cơ bản đã được tổng kết lại trong bài viết này...

Abstract và Interface trong PHP

31/12/2021 | 964 lượt xem

Hàm khởi tạo và hàm hủy trong PHP

31/12/2021 | 1058 lượt xem

Hàm khởi tạo _contruct và hàm hủy _destruct là một hàm thành viên đặc biệt của một lớp. Hàm khởi tạo tự động gọi đến khi một đối tượng của lớp đó được khởi tạo ...

Thuộc tính Public và Protected và Private trong Class

31/12/2021 | 798 lượt xem

Trong tính kế thừa tất cả các thuộc tính và phương thức của lớp cha đều sử dụng được ở lớp con, nhưng thực tế có những thuộc tính và phương thức ở lớp cha không...

Lập trình hướng đối tượng trong PHP cơ bản

31/12/2021 | 774 lượt xem

OOP viết tắt của Object-Oriented Programming – Lập trình hướng đối tượng ra đời giải quyết các vấn đề mà lập trình truyền thống gặp phải. Lập trình hướng đối tư...

Tìm hiểu về Session và Cookie trong PHP

31/12/2021 | 820 lượt xem

Session và Cookie dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời và từ đó hệ thống có thể đưa ra những quyết định về quyền hạn hoặc là những tùy chọn riêng tư

Giới thiệu 2 phương thức GET và POST

31/12/2021 | 666 lượt xem

Bộ mã nguồn web viết bằng PHP được đưa lên host và đó chính là Server, còn khi các bạn truy cập sử dụng website thì bạn chính là một Client. Khi các bạn đăng nh...

Các vòng lặp trong PHP

31/12/2021 | 733 lượt xem

Trong PHP, hiện tại chúng ta có thể sử dụng 4 loại vòng lặp khác nhau đó là for(), while() và foreach(). Mỗi kiểu vòng lặp sẽ có cách làm việc khác nhau

Một số hàm trong PHP

31/12/2021 | 669 lượt xem

Hiện nay trong ngôn ngữ PHP có sẵn khoảng rất nhiều hàm khác nhau, hoặc có thể tự tạo hàm cho riêng mình. Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê cho bạn một số hàm...

Lập trình website

Chia sẻ kiến thức về lập trình website

Kinh nghiệm lập trình website