Chat hỗ trợ
Chat ngay
Thẻ Heading là gì? Hướng dẫn tối ưu thẻ Heading cho website

24/12/2021 | 676 lượt xem

Thẻ Heading là thẻ tiêu đề có chức năng khái quát lại những nội dung chính của bài viết. Thẻ Heading gọi tắt là thẻ H, bao gồm nhiều thẻ khác nhau: H1, H2, H3, ...

Tag the-heading

Từ khóa the-heading