Chat hỗ trợ
Chat ngay
Ngày đăng: 31/12/2021 | 1680 lượt xem

Abstract

Là một lớp trừu tượng được xây dựng lên như một lớp cha cho các lớp con có cùng bản chất

  • Vì là một class nên các lớp con kế thừa của lớp Abstract với từ khóa extents
  • Có thể khai báo thuộc tính vào lớp phương thức bình thường
  • Các phương thức được định nghĩa là Abstract trong lớp Abstract không được viết code trong nó. Bắt buộc các lớp con phải override lại lớp Abstract để viết tiếp chức năng cho phương thức đó.
  • Không được khởi tạo đối tượng cho một lớp Abstract
Tags:
Tổng cộng 0 bình luận

Bình luận của bạn